Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Barevný průměr

Vytvořeno v dubnu 2017

V levé části obrazu je umístěno 1156 fotografií v rastru 34x34 px. Každý barevný pixel reprezentuje průměrnou barvu jednotlivé fotografie z daného státu.

Na pravé části obrazu je průměrná barva všech pixelů z levé části, tedy průměrná barva všech fotografií z daného státu.

 

Česká republika


Čína

 

Ekvádor

 

Kenya

 

Mexiko