Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Barva, tvar a tón

Vytvořeno v červnu 2019

Podle umělce Vasilije Kadinskijeho a jeho barevné teorie existuje spojení mezi barvou a tvarem. K tehdy používanému barevnému modelu RYB (červená, žlutá, modrá) přiřadil tři 2D geometrické tvary ve vztahu: trojúhelník = žlutá, čtverec = červená, kruh = modrá.

Inspiroval jsem se jeho dílem a vytvořil jsem moderní verzi této barevné teorie. Místo dnes možná již zastaralého barevného modelu RYB jsem použil fyzikálně přesnější a v dnešní době více užívaný barevný model RGB (červená, zelená, modrá). Čtverec, který použil Kadinskij jsem nahradil pětiúhelníkem, protože čtverec je více podobný trojúhelníku než kruhu, zatímco pětiúhelník se mi zdá vhodnější přechod mezi trojúhelníkem a kruhem.

 

Pro nalezení vhodného tvaru (pětiúhelníku) mezi trojúhelníkem a kruhem jsem použil vnitřní úhly tvarů. Vnitřní úhel rovnostranného trojúhelníku je 60° (neboli 60^1). Vnitřní úhel kruhu by měl být 180° (neboli 60^1.268324336648371). Ano, kruh nemá stěny, a proto nemůže mít ani vnitřní úhly, ale např. vnitřní úhel tisíciúhelníku je 179,64° a tento tvar se vizuálně velice podobá kruhu. Pokud zprůměruji tyto dva exponenty 60^[(1+1.268324336648371):2] dostanu výsledek 103.923°. Tento vnitřní úhel je nejvíce podobný pětiúhelníku, jehož vnitřní úhel je 108°.

Pro rozšíření této barevné teorie jsem stejným postupem přidal ještě přechody mezi základními barevnými tvary se vztahy: čtverec = žlutá, osmiúhelník = azurová.

Tuto teorii jsem se pokusil doplnit přiřazením barevných tvarů k výšce tónu podle vztahu: ostrý úhel + teplá barva = vysoký tón, tupý úhel + studená barva = hluboký tón. Tento koncept jsem zaznamenal do notové osnovy.

 Tuto teorii jsem se pokusil doplnit přiřazením barevných tvarů k výšce tónu podle vztahu: ostrý úhel + teplá barva = vysoký tón, tupý úhel + studená barva = hluboký tón. Tento koncept jsem zaznamenal do notové osnovy.

 

Jediná barva, která se mi nepodařila přiřadit k žádnému tvaru ani tónu je purpurová. Měla by být podobná zelené (také je něco mezi modrou a červenou a také je studená a teplá zároveň). Měla by vypadat jako půlkruh? Nebo jako zaoblený trojúhelník? Nebo by měla být identická se zelenou - tedy také pětiúhelník? Doposud jsem na tuto otázku nenalezl odpověď.