Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Iluze kontrastu vertikálních a horizontálních pruhů

Vytvořeno v srpnu 2019

Horizontální pruhy na obrázku výše se při pohledu zdálky jeví méně kontrastní, než vertikální pruhy. Ve skutečnosti  jsou ovšem totožné, jak lze při pohledu zblízka vidět. Při otočení hlavou doleva či doprava o 45° tato iluze zmizí. Při otočení hlavou doleva či doprava o 90° se z horizontálních pruhů stanou vertikální, a proto se ony jeví kontrastnější.

Této iluze jsem si všiml na obrázku spirály Fibonacciho slova. Tento čtvercový obrázek vypadá jakoby byl tvořen čtyřmi trojúhelníky - dva vyplněné horizontálními pruhy a dva vyplněné vertikálními pruhy. Domnívám se, že tato iluze funguje na podobném principu jako vertikální-horizontální iluze. Také se domnívám, že to souvisí s reakcí určitých skupin neuronů na různé podněty. Neurony totiž reagují rozdílně na různé podněty jako jsou právě vertikální pruhy, diagonální pruhy, horizontální pruhy atd (viz kniha Gödel, Escher, Bach, kapitola 11). Pozoruhodné je, že tato iluze funguje na každého jinak intenzivně - někdo jí vidí naprosto jasně a na někoho nefunguje vůbec. Ještě více je tato iluze patrná na obrázku níže.