Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Iluze kontrastu vertikálních a horizontálních pruhů

Vytvořeno v srpnu 2019

Horizontální pruhy na obrázku A se při pohledu zdálky jeví méně kontrastní, než vertikální pruhy. Ve skutečnosti  jsou ovšem totožné, jak lze při pohledu zblízka vidět. Při otočení hlavou doleva či doprava o 45° tato iluze zmizí. Při otočení hlavou doleva či doprava o 90° se z horizontálních pruhů stanou vertikální, a proto se ony jeví kontrastnější.

Této iluze jsem si všiml na obrázku spirály Fibonacciho slova. Tento čtvercový obrázek vypadá jakoby byl tvořen čtyřmi trojúhelníky - dva vyplněné horizontálními pruhy a dva vyplněné vertikálními pruhy. Domnívám se, že tato iluze funguje na podobném principu jako vertikální-horizontální iluze.

Na obrázku jsem u vertikálních pruhů snížil kontrast a tím jsem tuto iluzi obrátil - při pohledu zdálky vypadají pruhy stejně kontrastní, ale při pohledu zblízka je vidět, že tomu tak není.

(poznámka: na displeji některých zařízeních nemusí iluze na obrázku B fungovat správně)