Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Náhodná čísla zvolená člověkem

Vytvořeno v dubnu 2018

V tomto díle byl rozdán několika osobám dotazník. Do tohoto dotazníku napsali testované osoby sto náhodných čísel v rozsahu 1-100, které je napadla. Poté jsem tyto data převedl do počítače a vytvořil z každého dotazníku jeden graf. Horizontální osa x určuje pořadí jednotlivých čísel a vertikální osa y určuje hodnotu zvolených čísel. Graf modré barvy je vytvořen počítačem, tedy generátorem náhodných čísel. Při celkovém srovnání všech grafů si lze všimnout, že každá testovaná osoba má unikátní graf s vlastním způsobem zadávání čísel. Také lze zpozorovat, že v mnoha grafech se opakují určité téměř identické cykly (většinou ve formě postupného zvyšování a snižování čísel).

ČÍSLA ZVOLENÉ GENERÁTOREM NÁHODNÝCH ČÍSEL

 

ČÍSLA ZVOLENÉ LIDMI

VYPLNĚNÝ UKÁZKOVÝ DOTAZNÍK