Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Narušení pravidelného rastru

Vytvořeno v říjnu 2017

V této práci jsem se snažil vytvořit sérii abstraktních děl. Dokument jsem rozdělil do čtyř částí. V první části jsem vytvořil základní pravidelný rastr, v druhé části jsem z tohoto rastru dále vycházel a začal jsem ho nepatrně narušovat a tím způsoboval zneklidnění. V třetí části jsem tento pravidelný geometrický rastr narušil nepravidelnými kontrastními organickými tvary. A v poslední čtvrté části jsem tyto organické tvary zanimoval.

Část první:
ZÁKLADNÍ RASTR


Část druhá:
NARUŠENÍ RASTRU DROBNOU ODCHYLKOU


Část třetí:
NARUŠENÍ RASTRU ORGANICKÝMI TVARY

 

Část čtvrtá:
NARUŠENÍ RASTRU ANIMOVANÝMI ORGANICKÝMI TVARY