Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Od města až po náhodu

Vytvořeno mezi roky 2015-2019

V roce 2016 jsem dostal v rámci přípravy na střední uměleckou školu v ZUŠ Plzeň, Jagellonská 14 za úkol vypracovat grafickou stylizaci města.
Zajímalo mě, kam až tato stylizace může zajít, a proto jsem na tomto úkolu pracoval následující roky až po současnost (rok 2019).
Od jednoduché stylizace města jsem se dostal po narušení pravidelných rastrů, které z výtvarného hlediska způsobovalo pozoruhodné napětí.
Dále jsem se pokusil v tomto úkolu využít náhody, ale nic jako skutečnou náhodu bez žádné příčiny jsem nedokázal objevit. Vždy mi bránil determinismus, a proto jsem využíval pouze pseudonáhody (lze určit příčina, ale výsledek se jen těžko predikuje a proto se jeví náhodná).
Některé cesty mě zavedly do slepé uličky a proto jsem musel vyhledat jiný pohled a jiné graficeké řešení např. programování vizuálního výstupu, moaré efekt, Fibonacciho posloupnost atd.
Série obrázků níže je souhrn těchto prací.