Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Nezáleží, z jakého kraje jsi přišel…

11. 7. - 14. 8. 2016, Plzeň
DJKT (Nová scéna): Plzeňský salón 2016

28. prosince 2014 jsem v Mombase
vyfotil starou popsanou zeď.
Pak jsem se snažil rozluštit text na ní.
Jednu jeho čitelnou část jsem zadal do
internetového vyhledávače
a tak objevil následující fotografii.

It doesn't matter which religion you calm you're.
It doesn't matter which country you're coming from.
It doesn't matter wheter you're poor or rich.
It doesn't matter if you're black or white.
We are all the same in the eyes of God.

Nezáleží, jakého jsi vyznání.
Nezáleží, z jaké země pocházíš.
Nezáleží, jestli jsi chudý nebo bohatý.
Nezáleží, jestli jsi černoch nebo běloch.
Všichni jsme si rovni v očích Boha.