Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Šachovnicový rastr

Vytvořeno v prosinci 2018


Na ukázkovou fotografii jsem aplikoval šachovnicový rastr, pro který platí, že jedno šachovnicové pole má velikost jednoho pixelu fotografie. Bílé plochy šachovnicového pole jsou po aplikaci tohoto rastru původní pixely fotografie a černé plochy jsou barevně i světlostně inverzní. Fotografie v plné velikosti tak vypadá jako šedá jednobarevná plocha, ale až po digitálním přiblížení se zobrazí originální fotografie.
Pro správné zobrazení na Full HD monitoru musí mít fotografie přibližně 2000 px na výšku. K nesprávnému zobrazení může dojít při otevření fotografie v prohlížeči, který bikubicky převzorkuje mřížku pixelů. Ověřeným prohlížečem je např. Windows Photo Viewer.


Jako další ukázku využití tohoto principu jsou vytvořil fotografii, která obsahuje kontrast barevný i významový.