Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Tanzánie 2019

Fotografie, texty

Tato prezentace je shrnutím různých subjektivních postřehů a poznatků, které jsem nasbíral během mého krátkodobého pobytu v Tanzánii. Tyto postřehy a pocity vyjadřuji fotografiemi i textem.

Místním obyvatelům se snažím svojí tvorbou pomoci, rozšířit povědomí o jejich problémech tím i vymýtit určité rasové předsudky. Také se domnívám, že by si Evropa měla brát z této země v mnoha věcech příklad.

V Tanzánii jsou dvě hlavní náboženské skupiny - islám a křesťanství. Ačkoliv soužití těchto dvou skupin může být pro průměrného evropana z 21. století těžko představitelné, místní muslimové a křesťané zde žijí v míru a navzájem se respektují.

Osobně nemám rád lidi v uniformách (policisty, vojáky,ochranku...). Tedy alespoň ne v České republice. Domnívám se totiž, že pravomocemi, které jim byly svěřeny roste i jejich arogance. Ovšem tento můj odpor k uniformám nebyl v Tanzánii zcela opodstatněný.Lidé v uniformách tam na mě působili mile a vždy mi vyšli vstříc.

Místní obyvatelé na mě působí velmi přívětivě a přátelsky a to i mimo turistické oblasti. Pokud jsem zavítal do místní vesnice, lidé mě přivítali pozdravem „Jambo!“ (V překladu „Ahoj!“). Mnoho z nich se se mnou i dalo do řeči.

„Tihleti lidi z tich teplých oblastí mi přijdou víc s úsměvem než my“
(útržek rozhovoru několika cestujících, který jsem zaslechl v letadle při návratu do ČR)

Díky globalizaci vzniká na Zanzibaru i turistický ruch, který přináší spoustu výhod, ale i nevýhod. Hlavní výhodami je hospodářský růst a rostoucí úroveň vzdělanosti. Další výhodou je zvětšení povědomí o této zemi ve světě, ale bohužel tuto výhodu mnohdy negují mohutné zdi hotelových komplexů, které mnoho turistů nikdy nepřekročí. Za nevýhodu považuji ničení místní kultury. Příkladem této problematiky je migrace mnoho Masajů z pevninské Tanzánie (především z oblasti kolem Kilimandžára) do oblastí s vysokou koncentrací turistů (na pláže Zanzibaru). Tito Masajové zde prodávají cetky a jsou jen turistickou atrakcí. Masajové věří, že pokud je někdo vyfotografuje, ukradne jim tím duši. V turistických oblastech se ovšem za pár centů klidně nechají
vyfotografovat.