Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Umění je nejvyšší formou naděje (Documenta 7)

Lidský zrak

Portrét osobnosti

Šachovnicový rastr

Pokřivení informace

Náhodná čísla zvloená člověkem

Náhodné tvary

Nepravidelný dech

Barevný průměr

Z pohledu mušle

Narušení pravidelného rastru

Kostky cukru

Zmrtvýchvstání

Bojový tank

Aplikace Google

Od města až po náhodu

Nezáleží, z jakého kraje jsi přišel…