Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Umění je nejvyšší formou naděje (Documenta 7)

Portrét osobnosti

Šachovnicový rastr

Pokřivení informace

Náhodná čísla zvloená člověkem

Náhodné tvary

Nepravidelný dech

Barevný průměr

Z pohledu mušle

Narušení pravidelného rastru

Kostky cukru

Zmrtvýchvstání

Bojový tank

Aplikace Google

Od města až po náhodu

Nezáleží, z jakého kraje jsi přišel…