Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Zacyklená hierarchie života

Vytvořeno v srpnu 2020

Na prvním snímku je lasturnatka, což je drobný vodní korýš velký asi 1 mm. Živí se řasou, kvasinkami, bakteriemi atd. Je to tedy takzvaný filtrátor.

Na druhém snímku se tato hierarchie potravního řetězce obrátila – můžeme na něm spatřit PSB (purple sulfur bacteria) a hlenky, jak hodují na mrtvé schránce lasturnatky. Kupodivu tento výjev smrti a dekompozice nepůsobí vůbec odporně či děsivě, ba naopak, shledal jsem ho překrásným a fascinujícím. Vzhled druhého snímku je tedy podle mého názoru kontrastní k jeho vnitřnímu významu a možná právě toto napětí mu přidává na působivosti.

Dalším důvodem, proč na mě toto dílo působí velmi silným a osobním dojmem, je fakt, že i já jednou skončím úplně stejně, jako tato lasturnatka.