Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Život v Hromnickém jezírku

Vytvořeno v lednu 2021

 

Hromnické jezírko je přírodní památka v okrese Plzeň-sever. Díky těžbě břidlice v minulosti je voda jezírka slabým roztokem kyseliny sírové (její pH je 2.6 – 2.9). Právě proto se o něm lze v různých zdrojích dočíst, že „voda je sterilní a bez života“.  I na oficiální informační tabuli je napsáno: „… mimo řas je [voda] zcela bez života“. Tento závěr mi vzhledem k obrovské adaptivitě života obecně připadal nepravděpodobný. Rozhodl jsem se tedy k němu vydat a sám ho prozkoumat.

 

 


19. prosince 2020 jsem z Hromnického jezírka nabral vzorek vody. Mnohobuněčný život v něm bylo možné spatřit hned, jak se bahno v kalné vodě usadilo. Našel jsem v něm několik larev pakomára.Také jsem v něm objevil larvu mouchy, kterou se mi podařilo identifikovat pomocí mikroskopu.

 

 

Nalezl jsem v něm i několik jednobuněčných organismů, jako tyto dva druhy krásnoočka, kterých zde bylo tolik, že je v podobě zeleného plaku na hladině bylo možné pozorovat pouhým okem.

 


Na záběrech výše lez spatřit i prokaryotické organismy – sinice (malé bakterie tyčinkovitého tvaru). Další prokaryotický organismus, který jsem ve vzorku našel, je tato bakterie (prozatím blíže neidentifikovaná).Asi po dvou týdnech pozorování jsem ve vzorku dokonce našel nálevníky. Prvním z nich je vířenka, druhým je uroleptus.Je pozoruhodné, kolik organismů dokáže přežít v tak extrémně kyselém prostředí. Tvrzení, že je voda sterilní, je tím podle mého názoru vyvráceno. Bylo by tedy vhodné aktualizovat oficiální informační tabuli a ostatní turistické webové stránky, které to z ní opsaly. Toto ale nejspíš nejsou zdaleka všechny organismy nacházející se v Hromnickém jezírku, a proto by bylo zajímavé provést další rozbory vody v jiných ročních obdobích, případně nabrat vzorky vody z různé hloubky (na dně můžou např. díky nedostatku kyslíku a světla žít anaerobní bakterie).