Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Život v Hromnickém jezírku

Vytvořeno v lednu 2021

 

Hromnické jezírko je přírodní památka v okrese Plzeň-sever. Díky těžbě břidlice v minulosti je voda jezírka slabým roztokem kyseliny sírové (její pH je 2.6 – 2.9). Právě proto se o něm lze v různých zdrojích dočíst, že „voda je sterilní a bez života“.  I na oficiální informační tabuli je napsáno: „… mimo řas je [voda] zcela bez života“. Tento závěr mi vzhledem k obrovské adaptivitě života obecně připadal nepravděpodobný. Rozhodl jsem se tedy k němu vydat a sám ho prozkoumat.

 

 


19. prosince 2020 jsem z Hromnického jezírka nabral vzorek vody. Mnohobuněčný život v něm bylo možné spatřit hned, jak se bahno v kalné vodě usadilo. Našel jsem v něm několik larev pakomára.Také jsem v něm objevil larvu mouchy, kterou se mi podařilo identifikovat pomocí mikroskopu.

 

 

Nalezl jsem v něm i několik jednobuněčných organismů, jako tyto dva druhy krásnoočka, kterých zde bylo tolik, že je v podobě zeleného plaku na hladině bylo možné pozorovat pouhým okem.

 

 

Na těchto fotografiích lez spatřit i prokaryotické organismy – sinice (malé bakterie tyčinkovitého tvaru). Další prokaryotický organismus, který jsem ve vzorku našel je tato bakterie.

 


Bohužel se mi ji ale nepodařilo blíže identifikovat. Asi po dvou týdnech pozorování jsem ve vzorku dokonce našel nálevníky. Prvním z nich je vířenka, druhým je uroleptus.Je pozoruhodné, kolik organismů dokáže přežít v tak extrémně kyselém prostředí. Tvrzení, že je voda sterilní je tím podle mého názoru vyvráceno. Bylo by tedy vhodné aktualizovat oficiální informační tabuli a ostatní turistické webové stránky, které to z ní opsali. Toto ale nejspíš nejsou zdaleka všechny organismy, nacházející se v Hromnickém jezírku, a proto by bylo zajímavé provést další rozbory vody v jiných ročních obdobích, případně nabrat vzorky vody z různé hloubky (na dně můžou např. díky nedostatku kyslíku a světla žít anaerobní bakterie).