Vojta Maur

Tvořit je můj základní instinkt

Zvýšené vnímání rozdílů světlosti

Vytvořeno v říjnu 2020

Co kdyby byly naše oči schopné vnímat i nepatrné rozdíly ve světlosti? Jak jiný by díky tomu byl náš pohled na svět? Lze to nějak vizualizovat? Ano, myslím si, že lze. Pokusím se nyní popsat, jakým zůpsobem toho lze docílit.

Podívejme se tedy na to, jak vnímá lidské oko černobílou fotografii.

 

 

Lze tedy říci, že místa, která jsou nejtmavší, vnímáme černě, a místa, která jsou nejsvětlejší vnímáme bíle. Všechno mezi tím jsou různé stupně šedi. Toto spektrum lze zobrazit následovně:

 

 

Protože naše oči nejsou dost dobré ve vnímání malých rozdílů dvou odstínů šedé, rozhodl jsem se do tohoto přechodu přidat jako mezistupně celé barevné spektrum. Následný přechod pak vypadá takto:

 

 

Černé stále zůstanou černé, bílé stále bílé, ale šedý přechod mezi nimi je nyní obohacen o barvy. Níže je uvedena ukázka toho, jak by vypadá fotografie medvěda po aplikaci tohoto nového přechodu.

 

 

Na fotografii jsou vidět detaily, které by nám na normální černobílé fotografii unikaly. Dále jsem s tímto přechodem zkoušel experimentovat na analogových fotografiích (viz níže). Vždy je u nich pro srovnání uvedena nejdříve originální černobílá fotografie.

 

Zajímalo mě, zda by tento přechod šel použít při kresbě pro lepší přesnost stínování. A právě proto ho vyzkoušel na mé starší kresbě:

 

Rozhodl jsem se tento přechod dále zkoušet na optických iluzích, které jsou založeny na nedokonalém vnímání rozdílu světlostí. Zde je jeden příklad takové iluze:

 


Přesně jak lze očekávat, oba čtverce jsou identické. Přesto jeden vypadá při pohledu lidským okem světlejší. Pokud na iluzi výše aplikuji tento přechod, bude daleko zřejmější, že mají čtverce stejný odstín. Iluze je tím narušena a přestává být iluzí.


 

Další obdobnou iluzí je Checker shadow illusion. Princip je stejný, plochy A a B jsou identického odstínu, přestože to tak nevypadá. Když na ní aplikujeme přechod, je to teprve očividné.